Kirkebil kører til pastoratets kirker og Langebæk Præstegaard for ældre og gangbesværede.

Egenbetaling 20 kroner.

Bestilling dagen før til DanTaxi telefon 70 25 25 25