Her kan du holde dig orienteret om gudstjenester og andre arrangementer i Stensby Kirke.

 

 Gudstjenester i Stensby kirke, herunder information om kirkebil.

 Sogneaftner

  Koncerter

 Konfirmandundervisning

 Møde i menighedsrådet