Konfirmation

Konfirmand gudstjeneste i Stensby Kirke den 1. marts 2020

 

Prædikentekst - Luk. 22, 24-32 

 

Apostlene kom også i strid om, hvem af dem der skulle regnes for den største. Da sagde han til dem: ”folkenes konger hersker over dem, og de, som udøver magt over dem, lader sig kalde velgørere. Sådan skal i ikke være; men den ældste blandt jer skal være som den yngste, og lederen som den, der tjener. For hvem er størst: den, der sidder til bords, eller den, der tjener? Er det ikke den, der sidder til bords? Men jeg er iblandt jer som den, der tjener. 

Jeg er det, der er blevet hos mig under mine prøvelser, og ligesom min fader har overdraget mig Riget, overdrager jeg det til jer, for at I skal spise og drikke ved mit bord i mit rige, og I skal sidde på troner og dømme Israels tolv stammer.

Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede, men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Og når du engang vender om, så styrk dine brødre!”

 

Prædiken:

Dette handler om Jesus og hans 12 apostle.

De samles kort inden Jesus skal korsfæstes og han fortæller dem om sin fremtidige skæbne.

Derefter kom apostlene i strid om hvem der skal regnes for den største, når Jesus ikke er der. Han fortæller dem, at han er iblandt dem som den der tjener.

Man skal ikke stræbe efter at blive den største, der bestemmer over de andre. Man skal hellere stræbe efter at blive den mindste, der tjener.

Når Jesus taler om magtforhold og rangorden, tænker han på sit budskab om Guds rige. Her er den yngste den ældste og ved bordet er den der tjener, større, end den der spiser. 

En skolelærer er ”stor” når han udvider sine elevers horisont og gør dem selvstændige.

En skoleelev er ”stor” når han styrker fællesskabet og hjælper andre. 

En præst er ”stor” når han lytter til sine sognebørn.

I de fleste vennegrupper har de en leder, som de andre tjener. Men i vores vennegruppe er vi alle lige og tjener hinanden. 

Derfor er det bedste at være den der tjener.

Amen.


I Stensby sogn kan man blive konfirmeret når man går i 7. klasse. 

Indskrivningen forgår enten ved at man kommer til indskrivningsmøde i september, eller benytter sig af den elektroniske indskrivning der åbner i april måned. Hold øje med hjemmesiden hvilken dato der er indskrivningsmøde. 

Endvidere benytter Stensby sogn sig af en SMS ordning til konfirmanderne og deres forældre, for at fortælle omkring specielle ting der har relevans i forbindelse med konfirmantionen, ændringer i undervisningen samt datoer der skal holdes øje med. Man kan tilmelde sig selv og sin konfirmand denne SMS ordning ved at klikke på disse links:

SMS til konfirmand

SMS til konfirmand forældre

Disse links vil også være tilgængelige fra 1. april.

Er man i tvivl om hvorvidt man ønsker at blive konfirmeret, er man velkommen til at komme til indskrivningsmødet og høre mere eller at kontakte præsten for at få yderligere oplysninger. 

Man man godt melde sig til konfirmandundervisningen uden at have besluttet sig endeligt for om man vil konfirmeres. Undervisningen kan måske afklare spørgsmålet.

Vil du læse mere omkring konfirmation, så klik  her.