Efter et dødsfald melder der sig naturligt en del spørgsmål.

I langt de fleste tilfælde henvender de pårørende sig til en bedemand, som varetager de praktiske ting, herunder kontakt til præsten.

Under samtale med præsten vælges salmer og ritualet gennemgås, ligesom der naturligvis tales om afdøde.

Præsten udleverer en kirkegårdspjece fra Stensby Kirke.

Læs mere omkring begravelser - bisættelser her.