Genåbningen af kirken har været et stort ønske og nu sker det. Men som så meget andet er der nogle forholdsregler at tage hensyn til og huske på.
Antal kirkegængere
Vi kan være 24 kirkegængere i kirken inkl. de ansatte, dette har noget at gøre med det areal som kirken er.
Selve gudstjenesten
Vi ønsker at synge salmer, og derfor skal vi holde en 2 meters afstand til andre. Salmebøger bliver ikke benyttet, men der laves salmeark 
Altergangen bliver også anderledes. Man går op i højre side at skibet mod alteret. Her står en bakke med rene bægere som man tager med til knæfaldet, hvor der er udlagt nogle små makører hvor man må være, her er der 1 meters afstand mellem hver. Der kan være 8 pr. gang ved knæfaldet. Præsten uddeler brødet iført handsker. Når man går ned igen, sætter man bægeret på en bakke i venstre side af koret og man går ned i venstre side af skibet.
 
Før og efter gudstjenesten
I våbenhuset er der opstillet en stander med håndsprit, til at benytte før og evt. efter gudstjenesten.
 
Der vil være opslag om hvor man må sidde af hensyn til afstandkravet på 2 meter. Kommer der 2 fra samme husstand må man gerne sidde ved siden af hinanden; men der skal være afstand til de øvrige kirkegængere.
 
Med disse tiltag håber menighedsrådet og de ansatte at kunne genstarte gudstjenesterne på bedste vis. Så vi er sammen igen - men på afstand.