Om Kirkegården

Graver Joan Jensen

Ny kirkegårdsplan

Se hvordan planen for kirkegården er skitseret her.

Kirke- og kirkegårdsudvalget har siden maj 2001 arbejdet på en ny plan for kirkegården. En såkaldt reguleringsplan. Årsagen skyldes i det væsentlige 2 forhold, dels er der vedtaget nye og større mål for kister, og dels skal man kunne arbejde med maskiner. Større kister betyder større gravsteder, og maskiner på gangene betyder at gangbredden skal være mindst 1,3 m. Også hensynet til den kulturhistoriske arv med tradition for at kister begraves i retningen øst/vest, har haft indflydelse på planens udseende. 1 etape af planen er færdigtegnet januar 2002 og ses på det viste billede. Planen betyder også at nye kirkegårdsprotokoller bliver taget i brug fordi ny gravstedsnummerering har fundet sted. Det bemærkes at der oprettes en ny afdeling for urner med gravminde, samt en afdeling til begravelse af kister i græs. I lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde står der bl.a., at et gravsted ikke kan nedlægges, forinden fredningstiden efter den seneste begravelse er udløbet. Over de efterfølgende mange år vil kirkegården ved Peterskirken derfor kun langsomt skifte udseende men stadig bevare sit smukke rolige udtryk med store træer, og velplejede gravsteder kranset af lave stedsegrønne hække.

Planen er godkendt af menighedsrådet, stiftets kirkegårdskonsulent og provstiudvalget. 

 

Men sådan en omlægning af kirkegården tager jo tid, og det er beklageligt at mange er blevet ærgerlige over at vi i vores bestræbelser efter at gøre tingene så flotte som muligt, ikke har orienteret omkring fremskridtet samt hvad der vil ske med de enkelte gravsteder. Det beklager menighedsrådet meget. 

Rådet giver ret i at det ikke pynter med afspærringsbånd om gravene, men det er for at give dem der skal lave kirkegården om mulighed for at kunne orientere sig om hvor tingene skal være henne. Så indtil vi er helt færdige må vi lede lidt med de kedelige bånd.

 

 

Vedtægter for Kirkegården af 2011         Takstblad 2018              Takstregulativ og vedtægt