Menighedsrådsvalg 2020

Den 15. september var der valgforsamling i Stensby sogn. Her skulle vælges det nye menighedsråd samt stedfortrædere.
De valgte er følgende:
Sonja Andersen
Henning Lundorff
Morten Lind
Ole Lomholt
Peter Henrik Lynard
Thomas Carlsen
Som stedfortrædere valgtes:
Niels Lund
Inge Langeskov Nielsen
Vi er rigtig glade for at det nye råds sammensætning og ser frem til samarbejdet. Det nye råd begynder deres arbejde den 1. søndag i advent.

Generel info

Menighedsrådet i Stensby Sogn afholder møder hver måned, som regel den 2. onsdag i måneden. Møderne er offentlige, hvilket giver at man som borger i sognet har adgang til møderne og kan overvære disse. 

Har du lyst til at være medvirkende til at præge din kirke i dit sogn, er du velkommen til at kontakte rådets medlemmer eller præsten, vi tager gerne i mod enhver som har gode ideer til gudstjenester, aktiviteter for sognet og andet som synes at falde naturligt inden for kirkens rammer.

Rådets formand: Sonja Andersen tlf.: 23 68 87 47 eller mail: sonja_jens@outlook.dk

Sonja Marie Andersen

(Formand og kontaktperson)

Stensby Linie 11, 4773 Stensved

Telefon:  55 37 36 80 - 23 68 87 47

E-mail sonja_jens@outlook.dk

 

Thomas Carlsen

(Næstformand, Formand for valgbestyrelsen)

Vordingborgvej 50, 4773 Stensved

Telefon: 55 89 30 07

E-mail: 2mascarlsen@gmail.com

 

Claudine Jeanne Bruun

Skæppevej 3, 4760 Vordingborg

Telefon: 25 36 30 98

E-mail: clau@mail.tele.dk

 

Morten Lind

Skyttemarksvej 5, 4773 Stensved

Telefon: 51 96 75 39

E-mail: morten.lind3@gmail.com

 

Peter Lynard

Skovhusevej 8, 4773 Stensved

Telefon:

E-mail: phlynard@hotmail.com